Vážený občania ,

rozvoj našej obce pokračuje aj pri odpadovom hospodárstve. Pre zníženie zmesového komunálneho odpadu v obci sme v minulom roku zakúpili  farebné kontajnery na triedenie odpadu.  V tomto roku pokračujeme, aby sme ekologicky využili aj kuchynský a biologicky odpad, preto sme zakúpili pre našich občanov s trvalým pobytom v obci na každé súpisné číslo jeden Kompostér 400 COMP C3. Výdaj Kompostérov bude podľa priloženého oznamu.

pdfVýdaj kompostérov pre obyvateľov 1 etapa227.69 KB

docxdaj kompostérov pre obyvateľov obce 2. etapa dňa 3.5. a 4.5. 202161.08 KB


Na požiadanie kompostér po dohode privezieme .
Dúfame v dobré a pre všetkých prospešné využitie kopmostéru  a zároveň tým aj zníženie množstva odpadu v obci .
Starosta obce : Mgr. Pavel Hučko