Webové sídlo obce Hrašné sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov . Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov vo viacerých častiach stránky. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla obce Hrašné. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výnimky

Obec Hrašné si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy pri niektorých ďalších zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Obec Hrašné si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené dňa 10 . 10. 2017.

Kontakt na správcu obsahu

Obec Hrašné

Obecný úrad

916 14 Hrašné 3

Telefón: +421 32 77 903 22

Fax: +421 32 77 903 66

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.obechrasne.sk

Kontakt na technického prevádzkovateľa

COMTEC s.r.o.

Hviezdoslavova 19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: +421 32 77 100 20

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.comtec.sk