Dotazník k analýze nižšieho podielu registrovaných čitateľov .

Prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý sa nachádza v uvedenom linku 

 (https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk)

pre verejnosť bude mapovať zvyky a dôvody (ne)používateľov knižníc.

Získané informácie budú následne využité pri tvorbe koncepčných strategických materiálov zameraných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky.