SAM 8864Plody jesene
V jeden jesenný deň sme prijali pozvanie a zúčastnili sa aktivity „Plody jesene“ v CVČ Stará Turá. Hoci sme v ten deň museli skoro vstávať a cestovať, do škôlky sme sa vracali veselí a spokojní. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

 SAM 8866SAM 8887SAM 8899SAM 8914