SAM 8662Na dopravnom ihrisku
V rámci týždennej témy „Na ceste si dávaj pozor“ sme strávili príjemné dopoludnie v obci Poriadie. Na detskom dopravnom ihrisku sme si prakticky vyskúšali získané vedomosti o bezpečnosti v cestnej premávke.

 SAM 8665SAM 8666SAM 8666SAM 8667