SAM 8211 Viem, kde bývam? Viem, odkiaľ pochádzam?


Na tieto otázky a mnohé iné, sme nachádzali odpovede v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom témy – Moje mesto/dedina. U detí sme podnecovali záujem o poznávanie súčasnosti a histórie našej krásnej a malebnej obce Hrašné. Deti sa prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít oboznamovali so symbolmi obce, počas vychádzok poznávali najbližšie okolie materskej školy – dominanty obce, významné budovy, objekty a ich význam. Získané vedomosti vyjadrovali rôznymi umeleckými prostriedkami - maľbou, tvorbou erbu obce, výrobou hlavnej ulice z odpadového materiálu. V rámci témy – Slovensko je moja vlasť sa deti oboznamovali s hlavným mestom SR, poznávali jeho symboly a dominanty mesta. Obe témy sa nám vydarili, deti získali základné poznatky o našej krajine. Teší nás, že sme i takýmto spôsobom mohli prispieť k rozvíjaniu vzťahu k domovine, jeho osobitostiam, historickým a etnologickým tradíciám.

SAM 8197SAM 8224SAM 8280SAM 8209