Mikuláš 2017   

 

 

 

 

Dňa 8.12.2017 sme usporiadali v starej škole na Hodulovom Vrchu mikulášsky večierok.

 

 

Program bol – pripomenúť si Vianoce, predvianočný čas Adventu, zhodnotenie činnosti organizácie za posledných desať rokov, pretože 8.7.2017 bol dátum, kedy naša organizácia chcela osláviť toto svoje založenie. Keďže pre nevhodné podmienky (rekonštrukcia kultúrneho domu) sme cez leto túto akciu neuskutočnili, tak aspoň na tomto našom stretnutí sme si pripomenuli naše začiatky, čo sme doposiaľ urobili, kde sme všade boli. Pre všetkých 44 členov na tejto akcií sme zabezpečili obed z Reštaurácie zo Starej Myjavy, ktorí nám stravu doviezli, rozdelili a tiež aby sme každého potešili aspoň nejakou maličkosťou, tak sme prichystali aj tombolu – cenu dostal každý kto sa zúčastnil posedenia. Veľa cien zabezpečil Výbor organizácie z vlastných zdrojov, časť sa dokúpila. Všetci zúčastnení si aj zaspievali sviatočnú pieseň Tichá noc, bol i vianočný oplátok, po večeri tiež sa spievalo za doprovodu našej harmonikárky M. Kozákovej. Akciu hodnotím veľmi dobre, všetci boli nadmieru spokojní, sme radi že sme našim členom spríjemnili chvíle Adventu pred Vianocami.
Malková Emília, predsedníčka organizácie.

Mikuláš 2017 1Mikuláš 2017 2