leták výkup Hrasne 3Dňa 28.  marca 2023 od 17, 20 hod. do 17,40 hod. sa uskutoční pred obecným úradom výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky)

Podmienky: 

  • papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
  • balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
  • z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly