Vážení občania na tomto odkaze môžete sledovať vývoj pozemkových úprav v našej obci . 

https://sites.google.com/view/pozemkove-upravy-hrasne