Počet obyvateľov celkom k 31.12.2019: 480 z toho dospelých : 428, detí do 15 rokov : 52

Priemerný vek : 46,22 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2019 :

Deti do 15 rokov:

  • dievčatá 32
  • chlapci 20
  • Spolu : 52

Mládež od 15 do 18 rokov :

  • dievčatá 7
  • chlapci 4
  • Spolu: 11

Dospelí:

  • ženy 203
  • muži 214
  • Spolu: 417