Obec Hrašné príjme s nástupom ihneď pracovnú silu na pozíciu "KUCHÁRKA"

v  obecnej materskej škole na zastupovanie počas PN (cca 1 - 3 mesiace) .

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0327790322 , 0918590651 .